Logo

Умна система, която сигнализира за отворени врати и прозорци във:

  • Апартамент
  • Къща
  • Tърговска сграда
  • Индустриални предприятия

Функционалности

Проследява всички резки промени в температурата

Известия за състоянието на батерията и липса на връзка със сензора.

Информация в реално време за отваряна врата, прозорец или люк

Преглед на събитията, които са задействали алармата

Редовни имейл известия за състоянието във всяка стая

Бърза и лесна инсталация

НУЖДАЕШ СЕ ОТ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ?